หนังสือเชิญประชุม ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ Management of complications in minor oral surgery and Dental management in medical compromised patients

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

หนังสือเชิญประชุม

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ

หัวข้อ Management of complications in minor oral surgery and Dental management in medical compromised patients

ในวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 
ณ ห้องบรรยายชั้น 5 อาคาร สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      ::: บรรยายพิเศษ :::

รายละเอียดกำหนดการ คลิ๊ก 

::: อัตราค่าใช้จ่ายและวิธีการเข้าร่วม  :::

สามารถเข้ารับการอบรม ทั้ง Onsite และแบบ  Online
#สามารถรับชมย้อนหลังแบบ Online หลังงานประชุมได้เป็นระยะเวลา 1 ปี

ค่าลงทะเบียน
Onsite  500  บาท
Online  300 บาท

 

 

 

 

 

 |  1212 ครั้ง