ประกาศสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ประกาศสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ 2)

ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วย สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ปีงบประมาณ 2564)

 |  795 ครั้ง