เอกสารแนบและรายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 3 ระบบ Admission 1 ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

เอกสารแนบและรายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 3 ระบบ Admission 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ผ่านการคัดเลือกฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร และดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

1.Dent01_2564 Download

2.แนวทางปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา Download

  • 2081 ครั้ง