ประกวดออกแบบตราสัญญาลักษณ์ (โลโก้) 10 ปี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ขอเชิญ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือ บุคคลทั่วไป

ประกวดออกแบบตราสัญญาลักษณ์ (โลโก้) 10 ปี

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ชิงเงินรางวัล 5,000.00.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ถึง 15 สิงหาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม Download

| | อ่านข่าวทั้งหมด 515 ครั้ง