ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 ระบบโควตาบุตรธิดาบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขหรือพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ประกาศสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 

ระบบโควตาบุตรธิดาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายละเอียด คลิกที่นี่ 

แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ (Dent01) คลิกที่นี่ 

  • 5288 ครั้ง