ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ประกาศสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รายละเอียด คลิกที่นี่ 

แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ (Dent01)  คลิกที่นี่ 

 |  5028 ครั้ง