ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2564 สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วย 5 อัตรา สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ประกาศสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วย 5 อัตรา สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร  คลิกที่นี่ 

ดาวน์โหลด ใบสมัคร   คลิกที่นี่ 

  • 2815 ครั้ง