ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการสัมภาษณ์

เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วย สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ปีงบประมาณ 2565)

ผลการคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ 3)  คลิกที่นี่ 

 |  1451 ครั้ง