ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงระบบเสียงประกาศ Public Address จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๔๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

 |  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  |  1000 ครั้ง