ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบข่ายสายโทรศัพท์ IP Phone จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๔๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

 |  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  |  979 ครั้ง