เปิดรับสมัคร 'โครงการนักวิจัยแกนนำ' ประจำปี 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

เปิดรับสมัคร "โครงการนักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2562
จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว lertluck.sa |