โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง 'Essential skills for clinical teachers'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "Essential skills for clinical teachers"

รายละเอียดประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 1514 ชั้น 15
 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หมดเขตรับสมัครวันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

| ผู้เขียนข่าว Chonpoon |