ประชุมวิชาการทันตแพทย์ ปี 2562 เรื่อง 'Restorative Dentistry : Focus the New Era'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ประชุมวิชาการทันตแพทย์ ปี 2562
เรื่อง "Restorative Dentistry : Focus the New Era"

เนื้อหาข่าว
วันที่ 26 กรกฏาคม 2562
เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
จังหวัดเชียงราย

สามารถร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา
และเบิกค่าใช้จ่ายได้จากต้นสังกัด
ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ไฟล์ PDF
drive.google.com/drive/folders/1rZw_v6LCFmLevCJRvGnyBoIRo-ezRvX4

| ผู้เขียนข่าว Chonpoon |