ประชุมวิชาการ 'In and Out' in Operative dentistry 'อะไร ปัง อะไร แป้ก'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ประชุมวิชาการ
"In and Out" in Operative dentistry
"อะไร ปัง อะไร แป้ก"

ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรม Renaissance ราชประสงค์

อัตราค่าลงทะเบียน
ก่อนวันที่  20 กรกฎาคม 2562
สมาชิก  2,500 บาท
ไม่ใช่สมาชิก  3,500 บาท
นิสิต นักศึกษา 1,800 บาท
**(ส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่เมล์ชมรมฯ)

 
หลังวันที่  20 กรกฎาคม 2562
สมาชิก  3,500 บาท
ไม่ใช่สมาชิก  4,500 บาท
นิสิต นักศึกษา 2,000 บาท
**(ส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่เมล์ชมรมฯ)


ลงทะเบียนได้ที่
gg.gg/in-out_regis

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.thaioperdent.com/conference/

| ผู้เขียนข่าว Chonpoon |