โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มฟล ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยให้บริการสู่สังคม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมงานทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในชุมชุน โดยจะมีการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โครงการ ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมให้กับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลาง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฏาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2563

 

 
 

  • 3602 ครั้ง