ประกาศสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ประกาศสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา

สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

 

รายละเอียดการรับสมัครอาจารย์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิ๊ก

ใบสมัคร Word , PDF

 

 |  1113 ครั้ง