ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Building Automation System (BAS) จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๔๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

 |  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  |  1004 ครั้ง