ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Building Automation System (BAS) จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๔๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

  • 2520 ครั้ง
  • #สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์