ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Building Automation System (BAS) จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๔๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

 |  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  |  1003