สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ อนุกรรมการฯ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ

อนุกรรมการฯ  สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 
ณ ห้องบรรยายชั้น 5 อาคาร สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      ::: บรรยายพิเศษ :::

 

 

 

 

 

  • 3586