ประกาศสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ประกาศสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 
รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission

คลิกดูข้อมูล

 |  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  |  2481